Centrum Sportowe Kosakowo – ul. Żeromskiego 11

www.centrumsportowekosakowo.pl/
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Godziny zajęć/grupy

Czwartek ( trenerzy Kamila i Piotr)
18:00 – grupa pływająca samodzielnie
18:45 – grupa początkująca, oswojona
19:30 – grupa zaawansowana
20:15 – grupa dorosłych i młodzieży
21:00 – zajęcia indywidualne

Piątek ( trenerzy Kamila i Kuba)
15:30 – grupa zaawansowana
16:15 – grupa początkująca, oswojona
17:00 – grupa początkująca
18:00 – zajęcia indywidualne
18:45 – zajęcia indywidualne
19:30 – grupa zaawansowana
20:15 – grupa dorosłych
21:00 – zajęcia indywidualne

Niedziela (trener Piotr)
11:00 – grupa zaawansowana
11:45 – grupa początkująca
12:30 – grupa początkująca

Lekcje indywidualne – miejsce, termin i cena do ustalenia pod numerem telefonu: 535 939 515

Regulamin


Regulamin korzystania z zajęć w Szkółce Pływackiej „Boja”:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia zajęć oraz opłacenie zajęć.
 2. Prosimy wszystkich pływaków o przychodzenie na zajęcia 10 min wcześniej aby mieć czas na przygotowanie się do zajęć tzn.: zdjęcie odzieży wierzchniej, ubranie klapek, wejście na basen.
  1. W przebieralni

   Małe dzieci udają się do przebieralni z rodzicami, następnie przygotowują się do zajęć przebierając się w strój kąpielowy i czepek, a tuż przed wejściem na teren pływalni myją się pod prysznicem.

  2. Bezpieczeństwo

   Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto kategorycznie zabrania się :

   • wchodzenia do wody bez pozwolenia instruktora,
   • biegania po śliskich, mokrych powierzchniach,
   • niezorganizowanych skoków do wody,
   • zabaw z wpychaniem się do wody.
 3. Zajęcia trwają cały rok szkolny dzieląc się na dwa semestry: jesienny i wiosenny.
 4. Lekcja pływania trwa 45 min zaczynając się i kończąc zbiórką całej grupy. Pozostałe czynności wykonywane są przed lub po zajęciach.
 5. Przy obniżeniu liczby uczestników na zajęciach zastrzegamy sobie prawo do łączenia grup i zmiany godzin zajęć.
 6. Wpłatę za lekcję należy uiścić w całości najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Brak wpłaty w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć i skreśleniem z listy uczestników zajęć pływackich. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania semestru pływackiego nie upoważnia do zwrotu wpłaconych należności.
 7. W bieżącym semestrze można odrobić dwie usprawiedliwione nieobecności, po telefonicznym uzgodnieniu terminu zajęć. Uczestnik bierze udział w lekcji z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania (zalecamy u instruktora prowadzącego). Za lekcje niewykorzystane lub nieodwołane „nie przechodzą” na następny cykl, nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora.
 9. Szkółka Pływacka zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności i sprawności swoich uczniów o jeden stopień w każdym semestrze, biorąc pod uwagę umiejętności początkowe dziecka, oraz jego frekwencję.
 10. Szkółka Pływacka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni.
 11. Szkółka Pływacka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od instruktora np. za awarie na pływalni. Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia będą przekładane na inny termin.

Cennik

II semestr od 28.02.2019 – 16.06.2019

DZIEŃ ILOŚĆ LEKCJI CENA JEDNOSTKOWA Cena karnetu
CZWARTEK 14 35zł / 45 minut 490 zł
PIĄTEK 14 35zł / 45 minut 490 zł
NIEDZIELA 14 35zł / 45 minut 490 zł

Opłata za wejście jednorazowe (bez karnetu 45zł / 45 minut)


Płatności można dokonywać przelewem na konto:

mBANK
82 1140 2004 0000 3102 7713 1524

w miesięcznych ratach:

I WPŁATA 200 zł do dnia 04.03.2019

II WPŁATA 290 zł do dnia 08.04.2018